Taiwan
Name Affiliation
Cheng-Hsing Kao Jhong Jheng Spine & Orthopedic Hosp.
Chiung-Chyi Shen Taichung Veterans General Hosp.
Henrich Cheng Taipei Veterans General Hosp.
Ming-Chao Huang Taipei Veterans General Hosp.
Yung-Hsiao Chiang Taipei Medical University Hosp.
KOREA
Name Affiliation
Seung-Chul Rhim Univ. of Ulsan Asan Medical Center
Young-Baeg Kim Chung Ang Univ. Hukseokdong Hosp.
Do-Heum Yoon Yonsei Univ. Severance Hosp.
Jae-Won Doh Soonchunhyang University Cheonan Hosp.
Ju-Kyung Sung Kyungpook Univ. Hosp.
Japan
Name Affiliation
Junichi Mizuno Shin-yurigaoka General Hosp.
Makoto Taniguchi Tokyo Metropolitan Neurological Hosp.
Phyo Kim Dokkyo University
Toshiyuki Takahashi Fujieda Heisei Memorial Hosp.
Yukoh Ohara Shin-yurigaoka General Hosp.
President
Name Affiliation
E-Jian Lee National Cheng Kung University Hosp.
Members of Committee
Name Affiliation
Dai-Ming Lai National Taiwan University Hosp.
Ding-Zhung Wang Chang Gung Memorial Hospital, Chia-Yi Center
Shih-Hung Yang National Taiwan University Hosp.
En-Yuan Lin Taipei Medical University Hosp.
Tzu-Tsao Chung Tri-Service General Hosp.
Che-Chao Chang National Cheng Kung University Hosp.
Yu-Hsuan Huang National Cheng Kung University Hosp.
Taiwan
Name Affiliation
Cheng-Hsing Kao Jhong Jheng Spine & Orthopedic Hosp.
Chiung-Chyi Shen Taichung Veterans General Hosp.
Henrich Cheng Taipei Veterans General Hosp.
Ming-Chao Huang Taipei Veterans General Hosp.
Yung-Hsiao Chiang Taipei Medical University Hosp.
KOREA
Name Affiliation
Seung-Chul Rhim Univ. of Ulsan Asan Medical Center
Young-Baeg Kim Chung Ang Univ. Hukseokdong Hosp.
Do-Heum Yoon Yonsei Univ. Severance Hosp.
Jae-Won Doh Soonchunhyang University Cheonan Hosp.
Ju-Kyung Sung Kyungpook Univ. Hosp.

9-10June

Taipei, Taiwan

10F., No.11, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

Get Ticket Now

Get Ticket Now

ASIA SPINE 2018
09-10 June 2018 Taipei, Taiwan

Get Ticket Now